DružinaRevirjiRibolovTekmovanjaObjave
Delovne akcije

Vsak član ribiške družine Šempeter je dolžan opraviti predpisano število delovnih ur | 10h. Če se z vodjo delovnih akcij dogovorite za posebna dela (tekmovanja, srečanja, odlovi, zidarska, tesarska, pleskarska dela...) vam delovnih ur ni treba izvajati na delovnih akcijah. V nasprotnem primeru morate samo poskrbeti, da se tekom leta udeležite dovolj delovnih akcij, da zberete predpisano število delovnih ur.

Na delovno akcijo obvezno prinesite tudi zaščitno opremo (rokavice, zaščitno masko...),

DATUMDANAKTIVNOSTTIPURALOKACIJA
21.03.2020 sobota Urejanje okolice odpadla 7:00 Preserje
28.03.2020 sobota Urejanje okolice odpadla 7:00 Preserje
04.04.2020 sobota Vzdrževalna dela ribiški dom, park in ribniki odpadla 7:00 Preserje
18.04.2020 sobota Vzdrževalna dela ribiški dom, park in ribniki odpadla 7:00 Preserje
25.04.2020 sobota Vzdrževalna dela ribiški dom, park in ribniki odpadla 7:00 Preserje
09.05.2020 sobota Vzdrževalna dela ribiški dom, park in ribniki + čistilna akcija obrežje reke Savinje redna 7:00 Preserje
16.05.2020 sobota Vzdrževalna dela ribiški dom, park in ribniki redna 7:00 Preserje
23.05.2020 sobota Vzdrževalna dela ribiški dom, park in ribniki dodatna 7:00 Preserje
30.05.2020 sobota Vzdrževalna dela ribiški dom, park in ribniki dodatna 7:00 Preserje
12.09.2020 sobota Vzdrževalna dela ribiški dom, park in ribniki redna 7:00 Preserje
19.09.2020 sobota Urejanje okolice redna 7:00 Preserje
26.10.2019 sobota Vzdrževalna dela ribiški dom, park in ribniki | DODATNA     Preserje

Prosimo in pozivamo vse člane, da se udeležijo razpisanih delovnih akcij ne ozirajoč se na starost in zdravstvene omejitve, saj bomo dela na posamezni delovni akciji prilagodili zmožnosti vsakega posameznika. S tem boste poleg opravljene redne delovne obveznosti (10 ur) zelo pomagali RD do zastavljenih ciljev in realizaciji letnega plana.

Spock.si
Prijava krivolova, onesnaženja, pogina... 041.456.994