DružinaRevirjiRibolovTekmovanjaObjave
Delovne akcije

Vsak član ribiške družine Šempeter je dolžan opraviti predpisano število delovnih ur | 10h. Če se z vodjo delovnih akcij dogovorite za posebna dela (tekmovanja, srečanja, odlovi, zidarska, tesarska, pleskarska dela...) vam delovnih ur ni treba izvajati na delovnih akcijah. V nasprotnem primeru morate samo poskrbeti, da se tekom leta udeležite dovolj delovnih akcij, da zberete predpisano število delovnih ur.

DATUMDANAKTIVNOSTTIPURALOKACIJA
23.03.2019 sobota Urejanje okolice redna 7:00 Preserje
30.03.2019 sobota Urejanje okolice redna 7:00 Preserje
06.04.2019 sobota Vzdrževalna dela ribiški dom, park in ribniki redna 7:00 Preserje
20.04.2019 sobota Vzdrževalna dela ribiški dom, park in ribniki redna 7:00 Preserje
04.05.2019 sobota Vzdrževalna dela ribiški dom, park in ribniki redna 7:00 Preserje
18.05.2019 sobota Vzdrževalna dela ribiški dom, park in ribniki redna 7:00 Preserje
07.09.2019 sobota Vzdrževalna dela ribiški dom, park in ribniki redna 7:00 Preserje
14.09.2019 sobota Urejanje okolice redna 7:00 Preserje
26.10.2019 sobota Vzdrževalna dela ribiški dom, park in ribniki dodatna 7:00 Preserje
26.10.2019 sobota Vzdrževalna dela ribiški dom, park in ribniki | DODATNA     Preserje

Prosimo in pozivamo vse člane, da se udeležijo razpisanih delovnih akcij ne ozirajoč se na starost in zdravstvene omejitve, saj bomo dela na posamezni delovni akciji prilagodili zmožnosti vsakega posameznika. S tem boste poleg opravljene redne delovne obveznosti (10 ur) zelo pomagali RD do zastavljenih ciljev in realizaciji letnega plana.

Spock.si
Prijava krivolova, onesnaženja, pogina... 041.456.994