DružinaRevirjiRibolovTekmovanjaObjave
Mladi

Tudi letos bo v okviru poletnih počitnic organiziran ribiški tabor maldih, ki bo potekal od 10. do 12 .julija 2017 in je namenjen predvsem otrokom in mladim, ki bi radi spoznali ribolov ali izpopolnili že pridobljeno znanje o ribolovnih tehnikah. Tabor bo potekal v dopoldanskem času od 8.00 do 14.00 ure pod vodstvom mentorjev RD Šempeter.

Udeležba na ribiškem taboru je za mladince člane brezplačna, za znanja željne bodoče mladince člane pa je cena udeležbe 15€, ki jo porabimo za osvežilne pijače in malice.

Vse dodatne informacije lahko dobite pri vodji dela z mladimi - Rajko Košenina (041 684 306).

http://www.rd-sempeter.si/objave/ribiski_tabor_mladih_2017


Spock.si