DružinaRevirjiRibolovTekmovanjaObjave
Objava

Sklep o začetku postopka kandidiranja za redne volitve članov organov RD Šempeter

15. dec 2015 | druzina, predstavitev

Na podlagi 2. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku je upravni odbor RD Šempeter na svoji seji dne 14.12.2015 sprejel

Sklep o začetku postopka kandidiranja za redne volitve članov organov RD Šempeter

I. Upravni odbor RD Šempeter imenuje kandidacijsko komisijo v sestavi:
1. GORŠEK JOŽE……………, predsednik
2. ZAGOŽEN BOŠTJAN…....., član in
3. BEDNJANIČ ŠTEFAN……, član

II. Postopek kandidiranja se prične za naslednje funkcije:
 - za predsednika ribiške družine (1),
 - za člane upravnega odbora (8),
 - za člane nadzornega odbora (5),
 - za disciplinskega tožilca (1) in njegovega namestnika (1)
 - za člane disciplinske komisije (3 člani in 2 namestnika)

III. Vsak član RD ali organ RD sme na obrazcu, ki je priloga tega sklepa, vložiti kandidacijski komisiji predlog kandidata za funkcijo iz prejšnje točke s podatki iz 4. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku in sicer za vsakogar, ki je v skladu s statutom RD Šempeter in veljavnimi predpisi s področja sladkovodnega ribištva lahko kandidat. Predlog kandidature je pravočasen, če prispe na sedež RD najkasneje do 29.02.2015 v okviru uradnih ur.

IV. Volitve bodo na rednem zboru članov – predvidoma v mesecu marcu 2016. Kandidacijska komisija pregleda prispele kandidature, sestavi kandidatno listo in postopa v skladu s 5. členom Pravilnika o kandidacijskem postopku. Sklep se v pisni obliki posreduje vsem organom RD in javno objavi na oglasni deski RD in na spletni strani RD. 

Preserje, 14.12.2015

Zdenko Mak, Predsednik RD


poslovnik.pdf

Statut.pdf

Pravilnik.pdf

Sklep.pdf

Spock.si