DružinaRevirjiRibolovTekmovanjaObjave
RAJP
| Ribolovna Asociacija Jadransko-Podunavska
| Fishing Association Adria Danube

10th RAJP Fly Fishing Championship 2019 | Savinja | Slovenia (Šempeter Mozirje)07. - 09. June 2019
RAJPFFC2019, Preserje 9a, SI-3314 Braslovce | +386 41 456 994 | rajp@rd-sempeter.si

Rules | Pravila SLO

Championship will follow FIPS-Mouche latest competition rules with following rule modifications:
no fishing is allowed for competitors in competition sectors prior to event 
fishing will be done in three sessions on following sectors:
 - Sector 1 | Dreta
 - Sector 2 | Savinja Mozirje
 - Sector 3 | Savinja Sempeter
fly fishing with only one artificial fly | barbles hooks mandatory
no holding nets will be used | controlers (1 per 2 anglers) will measure fish in real time

SLOPrvenstvo bo potekalo pa zadnjih pravilih FIPS-Mouche z naslednjimi spremembami:
pred tekmovanjem sodelujoči ne smejo loviti v tekmovalnih sektorjih
tekmovanje bo potekalo v 3 sejah v naslednjih sektorjih:
 - Sektor 1 | Dreta
 - Sektor 2 | Savinja Mozirje
 - Sektor 3 | Savinja Šempeter
dovoljena uporaba 1 umetne muhe | brezzalustnik obvezen
mreža čuvarica prepovedana | kontrolerji (1 kontroler na 2 tekmovalca) bodo merili ribe sproti


Eligible fish species | Lovne ribe SLO

 
 Brown trout | Potočna postrv (Salmo trutta) | 25cm
 

 Rainbow trout | Šarenka (Oncorhynchus mykiss) | 25cm
 

 Grayling | Lipan (Thymallus thymallus) | 30cm
 

 Nase | Podust (Cyprinus nasus) | 35cm


Danube roach | Platnica (Rutilus virgo) | 35cm


Spock.si
Prijava krivolova, onesnaženja, pogina... 041.456.994